sports imgบรรยาการ

บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การทำบุญ...

course offered imgศิลปกรรมแบบจีน

พระอุโบสถมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีน...

campus tour imgไหว้พระ ขอพร

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย...

เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ เยี่ยมชม มมร แห่งใหม่ พร้อมมอบไม้ประดับ

หมวด: กิจกรรมของวัด เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 14 ตุลาคม 2558 เขียนโดย ผู้ดูแล

55024

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาเยื่อมชม มมร พร้อมกับมอบต้นไม้ประดับ (ต้นจันทร์ผา) จำนวน ๑๗ กระถาง เพื่อฟื้นฟูการปรุงปรับภูมิทัศน์ มมร แห่งใหม่ ที่ประสพความเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา (๓๑ ต.ค.-๒ ธ.ค. ๒๕๕๔)

ฮิต: 570

ศรช.วัดชำนิหัตถการ

center

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

buddhajayanti2600Y

แกลเลอรี่

photogellery