sports imgบรรยาการ

บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การทำบุญ...

course offered imgศิลปกรรมแบบจีน

พระอุโบสถมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีน...

campus tour imgไหว้พระ ขอพร

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย...

พระสีวลี

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 14 ตุลาคม 2558 เขียนโดย ผู้ดูแล

44

พระสีวลี
---------------------------------------------------------------------------------------------
คาถาบูชาพระสิวลี (แบบย่อ)
"สีวลี จะ มหาเถโร ชัยยะสิทโธ มหิทธิโก เถรัสสะ นุภาเวนะ"

คาถาเวลาไปติดต่อธุรกิจ
"นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา"


คาถาขอลาภพระสีวลี ( ประจำวัน )

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา ๖ จบ )
ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ
วันจันทร์ ( ให้ภาวนา ๑๕ จบ )
ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ
วันอังคาร ( ให้ภาวนา ๘ จบ )
ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ
วันพุธ ( ให้ภาวนา ๑๗ จบ )
ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ
วันพฤหัสบดี ( ให้ภาวนา ๑๙ จบ )
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ
วันศุกร์ ( ให้ภาวนา ๒๑ จบ )
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา ฯ
วันเสาร์ ( ให้ภาวนา ๑๐ จบ )
ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

คนเกิด ปีกุน ต้อง ไปกราบขอลาภจากพระสีวลีปางนั่งรับภัตตาหาร วัดชำนิหัตถการ เชื่อว่าจะรับเงินรับทองไม่จบสิ้น ถือทรัพย์พูนสินด้วยอำนาจอรหันต์แห่งโชคลาภตลอดปี

ฮิต: 2792

ศรช.วัดชำนิหัตถการ

center

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

buddhajayanti2600Y

แกลเลอรี่

photogellery