sports imgบรรยาการ

บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การทำบุญ...

course offered imgศิลปกรรมแบบจีน

พระอุโบสถมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีน...

campus tour imgไหว้พระ ขอพร

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย...

เกี่ยวกับวัด

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2558 เขียนโดย ผู้ดูแล

วัดชำนิหัตถการ เดิมเรียกว่า วัดสามง่าม

      ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีการสันนิษฐานจากลักษณะทางศิลปกรรมว่านาจะสร้างขึ้นครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานการตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2367 พระอุโบสถมีลักษณะศิลปกรรมแบบจีน หน้าบันประดับเครื่องถ้วยแล ะปูนปั้นแบบจีน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในวัดมีศาลาประดิษฐานพระสีวลี พระศรีอารยเมตไตรยและพระมหากัจจายนะ ซึ่งประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพร

ฮิต: 2953

ศรช.วัดชำนิหัตถการ

center

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

buddhajayanti2600Y

แกลเลอรี่

photogellery